พญ. สุภัคชา เสือจอย

พญ. สุภัคชา เสือจอย

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
60353
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.