นพ. ประเสริฐ เจียประเสริฐ

นพ. ประเสริฐ เจียประเสริฐ

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
11992
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาจักษุวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
นัดตามเวลาออกตรวจคลินิก