รายละเอียดทั่วไป
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด

      แผนกกายภาพบำบัด มีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพ โดยงานกายภาพบำบัดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้การดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ ให้ได้รับการรักษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและผู้มารับบริการพึงพอใจ

      หน้าที่ให้บริการทางด้านการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา ในระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อ กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และกลุ่มผู้ป่วยเด็กอย่างต่อเนื่อง

      การบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัดประกอบด้วยการรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดและเทคนิคเฉพาะ เพื่อลดอาการปวด เพื่อให้มีช่วงการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหรือผู้พิการ ที่มีภาวการณ์อ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน-ขา (อัพพาต/อัมพฤกษ์) เป็นต้น

 

การบริการ

  • เครื่อง ULTRASOUND
  • เครื่อง Short wave diathermy
  • เครื่อง Lumbar traction & cervical traction
  • เครื่อง TENS (เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด)
  • Electrical Stimulator (เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับกระตุ้นเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ)
  • การประคบร้อน

เวลาทำการ

      เปิดบริการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

ติดต่อสอบถาม

      แผนกกายภาพบำบัด บริเวณชั้น 5 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

      โทรศัพท์ : 055 909 888

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก/ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก/ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่

ข่าวดี สำหรับสิทธิ เบิกจ่ายตรง
แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี

ลดความเจ็บปวดทรมาน…ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

แพ็กเกจวัคซีน

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

“เสริมภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย”