รายละเอียดทั่วไป
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด

      แผนกผู้ป่วยใน มีหน้าที่ในการให้การรับรองผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าควรได้รับการสังเกตอาการ และต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น สามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านหรือหายเป็นปกติ โดยมีการจัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้ดูสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับการพักรักษาตัวของผู้ป่วย และการเข้าเยี่ยมของญาติผู้ป่วย

 

การบริการ

      ให้บริการผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ด้านสูติกรรม นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก ที่ไม่มีภาวะวิกฤติตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายจากโรงพยาบาล และประสานงานส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

 

เวลาทำการ

      เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อสอบถาม

      แผนกผู้ป่วยใน บริเวณชั้น 4, ชั้น 5 และชั้น 9 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

      โทรศัพท์ : 055 909 888

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

แพ็กเกจวัคซีน

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

“เสริมภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย”
ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี 35-45 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งผู้หญิงทั้งหมด

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งผู้หญิงทั้งหมด

ป้องกัน…ลดความเสี่ยง….รักษาได้ไว