รายละเอียดทั่วไป
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด

      แผนกผู้ป่วยใน มีหน้าที่ในการให้การรับรองผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าควรได้รับการสังเกตอาการ และต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น สามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านหรือหายเป็นปกติ โดยมีการจัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้ดูสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับการพักรักษาตัวของผู้ป่วย และการเข้าเยี่ยมของญาติผู้ป่วย

 

การบริการ

      ให้บริการผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ด้านสูติกรรม นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก ที่ไม่มีภาวะวิกฤติตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายจากโรงพยาบาล และประสานงานส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

 

เวลาทำการ

      เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อสอบถาม

      แผนกผู้ป่วยใน บริเวณชั้น 4, ชั้น 5 และชั้น 9 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

      โทรศัพท์ : 055 909 888

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม
แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอด ปี 2567 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว