รายละเอียดทั่วไป
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด

      แผนกผู้ป่วยหนัก ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยความรับผิดชอบของแผนกจะทำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีอาการสาหัส จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว โดยแผนกจัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ทันสมัยและครบครันไว้พร้อมสำหรับการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

 

การบริการ

      เนื่องจากเป็นห้องผู้ป่วยวิกฤตรวมจึงให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต โดยมีขอบเขตการให้บริการรักษาพยาบาลดังนี้

  • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ผู้ป่วยหนักที่ต้องได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจโดยการใส่ท่อช่วยหายใจ และเครื่องช่วยหายใจ
  • ให้การรักษาผู้ป่วยหนักที่มีปัญหาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ต้องได้รับการเฝ้าระวังและติดตามการเต้นของหัวใจโดยเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจ
  • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักที่มีปัญหาระบบการไหลเวียนโลหิตต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
  • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักที่มีปัญหาระบบประสาทและสมองที่ต้องสังเกตอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด
  • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักที่มีบาดแผลรุนแรงหรือหลังการผ่าตัดที่มีอาการหนัก
  • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักที่มีการบาดเจ็บมีกระดูกหักหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง อวัยวะภายในได้รับการกระทบกระเทือนฉีกขาด
  • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมที่มีภาวะแทรกซ้อนต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
  • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอื่น ๆ ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วแต่แพทย์เป็นผู้พิจารณา

      การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก เป็นการรับผู้ป่วยจาก ER ที่มีอาการหนัก หรือรับย้ายจากหอผู้ป่วย จากห้องผ่าตัด และรับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น ๆ โดยมีแพทย์ผู้รับผิดชอบแต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณา ในกรณีผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจที่เป็น STEM หรือ NSTEMI ให้รับไว้รักษาในห้องผู้ป่วยหนัก โดยให้พยาบาล ER โทรแจ้งพยาบาลห้องผู้ป่วยหนัก ในกรณีที่มีผู้ป่วยเต็ม 6 เตียง ให้รับผู้ป่วยไว้ก่อนแล้วแจ้งแพทย์ที่รับผิดชอบหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาพิจารณาผู้ป่วยที่มีอาการเบาที่สุด

      การพิจารณาย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผู้ป่วยหนักโดยแพทย์ผู้รักษา เช่นผู้ป่วยอาการทุเลาพ้นจากภาวะวิกฤต สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้หรือเอาท่อช่วยหายใจออกได้ ผู้ป่วยถึงแก่กรรม ผู้ป่วยไม่สมัครใจอยู่ ผู้ป่วย Refer

 

เวลาทำการ

      เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อสอบถาม

      แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณชั้น 3 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

      โทรศัพท์ : 055 909 888

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม
แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอด ปี 2567 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว
โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้หญิง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ราคาเริ่มต้นเพียง 1,800.- บาท