นโยบายคุกกี้

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล (“โรงพยาบาล”) ได้จัดทำนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ขึ้นสำหรับบุคคลใดก็ตามที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ อีเมล และแอปพลิเคชั่นก็ตาม (“ผู้ใช้บริการ”)
สำหรับความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถตรวจสอบได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล
 • 1. นิยามของคุกกี้และลักษณะของการทำงาน

  • 1.1 โดยในนโยบายนี้ คำว่า “คุกกี้” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • 1.2 คุกกี้มีลักษณะเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อทำการจัดเก็บเอาไว้ในทุก ๆ ครั้งที่ผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว ทำให้ในการเข้าใช้บริการครั้งต่อ ๆ ไป คุกกี้จะทำการจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการได้และอำนวยการให้บริการที่รวดเร็ว ราบรื่น ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด เช่น การจดจำการตั้งค่าภาษา การนำทางผู้ใช้บริการไปยังหน้าต่าง ๆ การยืนยันตัวผู้ใช้บริการ และการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยที่จำเป็น
  • 1.3 คุกกี้ที่โรงพยาบาลใช้งานจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้:
   • คุกกี้เซสชัน หมายถึงคุกกี้ที่จะคงอยู่เฉพาะในขณะเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราเท่านั้น และจะถูกลบออกไปเมื่อเมื่อท่านทำการปิดเบราว์เซอร์ (Browser) หน้าที่หลักของคุกกี้เซสชัน คือ สนับสนุนการนำทางและจดจำการตอบโต้ของผู้ใช้บริการทำให้เกิดความปลอดภัยได้
   • คุกกี้ถาวร หมายถึงคุกกี้ที่จะคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านแม้ว่าท่านจะทำการปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ตาม คุกกี้นี้จะคงอยู่จนกว่าจะหมดอายุหรือท่านได้ทำการลบออกจากแคช (Cache) ของท่านไป หน้าที่หลักของคุกกี้ถาวรคือทำการจดจำสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เช่น ID, รายการที่ชื่นชอบหรือใช้บริการบ่อย ทำให้ในการเข้าใช้บริการครั้งถัดไปของผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องกรอก ID ใหม่ เป็นต้น
 • 2. จุดประสงค์ของการใช้คุกกี้

  • 2.1 จดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา เช่น การตั้งค่าภาษา เป็นต้น
  • 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความรวดเร็วในการให้บริการในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาล
  • 2.3 เปิดใช้งานฟังก์ชั่นหรือปลั๊กอินบางประการของโรงพยาบาลหรือของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาล
  • 2.4 ให้การเข้าถึงข้อมูลบางประการแก่บุคคลที่สามภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล
 • 3. รายการคุกกี้ที่ใช้งาน

  • 3.1 คุกกี้จำเป็น เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับการเปิดและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาล มีหน้าที่หลักคือตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอการบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์ม รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้จำเป็นเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาลบางส่วนได้
  • 3.2 คุกกี้การใช้งาน เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น อีกทั้งช่วยในการปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เช่น การสนทนาต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ใช้งานเหล่านี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาลบางส่วนได้
  • 3.3. คุกกี้ประสิทธิภาพ เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับการนับจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาล และยังบันทึกเกี่ยวกับที่มาของการเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมด้วย แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รวมกันจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้โรงพยาบาลไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราเมื่อใด
  • 3.4 คุกกี้โซเชียลมีเดีย เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการที่ผู้ใช้บริการจะแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่าน คุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านไว้เพื่อแสดงผลในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเยี่ยมชมเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้
  • 3.5 คุกกี้กำหนดเป้าหมาย เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และทำการแสดงผลเฉพาะโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามแต่ละเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้กำหนดเป้าหมายเหล่านี้ ท่านจะไม่เห็นโฆษณาดังกล่าว
  • 3.6. คุกกี้สถิติ เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาล โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ลิงค์ (Link) ถ้าท่านเลือกคลิก ระยะเวลาการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าโรงพยาบาลจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามแต่อย่างใด
  • 2565 บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์.