โปรแกรมและแพ็กเกจ

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจและโปรโมชั่นมากมายให้คุณได้รับการบริการรักษา และตรวจสุขภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายสบายกระเป๋า หากกังวลในการเป็นโรคต่าง ๆ โรงพยาบาลมีบริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน อีกทั้งบริการ ตรวจสุขภาพประกันสังคม ฟรี และการรักษาการพยาบาล สามารถเช็คสิทธิได้ที่โรงพยาบาลอีกด้วย

ราคา :
บาท

ล้างฟิลเตอร์