พญ. ญาดา ไทยานุสรณ์

พญ. ญาดา ไทยานุสรณ์

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
64677
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชกรรม

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี 8.00 - 16.30 น. วันศุกร์ และ วันเสาร์ 7.30 - 17.00 น.