นพ. นพเก้า คงตาล

นพ. นพเก้า คงตาล

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
30748
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตารางเข้าตรวจ
วันศุกร์ เวลา 
17.00 - 20.00 น.