นพ. นพเก้า คงตาล

นพ. นพเก้า คงตาล

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
30748
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตารางเข้าตรวจ
วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น.