นพ. ปาณัสม์ วิภูษณพันธุ์

นพ. ปาณัสม์ วิภูษณพันธุ์

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
60529
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร เวลา 
17.00 - 20.00 น.