นพ. บดินทร์ บุตรธรรม

นพ. บดินทร์ บุตรธรรม

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
27193
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้

ตารางเข้าตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 - 11.00 น.