นพ. บดินทร์ บุตรธรรม

นพ. บดินทร์ บุตรธรรม

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
27193
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้

ตารางเข้าตรวจ
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 11.00 น.