นพ. ดิตถาวุธ ครุฑเมือง

นพ. ดิตถาวุธ ครุฑเมือง

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
29650
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.30 น.