นพ. ดิตถาวุธ ครุฑเมือง

นพ. ดิตถาวุธ ครุฑเมือง

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
29650
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.