นพ. เกรียงไกร พงศ์วิไลรัตน์

นพ. เกรียงไกร พงศ์วิไลรัตน์

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
21058
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.