นพ. นฤดม วงศ์พุทธา

นพ. นฤดม วงศ์พุทธา

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
27067
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรศาสาตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น / วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.