นพ. เอกอมร เทพพรหม

นพ. เอกอมร เทพพรหม

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
29352
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ เวลา 17.00 - 20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 14.00 - 15.30 น.