นพ.สมศักดิ์-ศิริเทพทวี

นพ. สมศักดิ์ ศิริเทพทวี

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
19778
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ 18.00 - 20.00 น.