นพ. สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล

นพ. สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
29746
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร 17.00 - 20.00 น.