นพ. สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล

นพ. สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
29746
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.