นายแพทย์ธีระ ศิริอาชาวัฒนา-123

นพ. ธีระ ศิริอาชาวัฒนา

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
8318
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

     สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 
08.30 - 17.30 น.