นพ. ธีระ ศิริอาชาวัฒนา

นพ. ธีระ ศิริอาชาวัฒนา

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
8318
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.