พญ. ปริญญา ปริญญาณัฏฐ์

พญ. ปริญญา ปริญญาณัฏฐ์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
44153
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ที่ 12, 19, 26 เวลา 
08.00 - 13.00 น. / วันอาทิตย์ที่ 6 เวลา 
17.00 - 20.00 น. / วันอาทิตย์ที่ 13, 20 เวลา 
08.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.