นพ.พิรุณ-ตั้งศรีพงศ์

นพ. พิรุณ ตั้งศรีพงศ์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
33802
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์
    สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ไหล่และข้อศอก

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ 
17.00 - 20.00 น. / วันอาทิตย์ 
13.00 - 17.00 น.