นพ. อำพล ซังเอียด

นพ. อำพล ซังเอียด

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
28463
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1, 3, 5
 เวลา 
17.00 - 20.00 น.