พญ. พัลลภา วงศ์วนากุล

พญ. พัลลภา วงศ์วนากุล

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
29700
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ตารางเข้าตรวจ
On call วันอาทิตย์