พญ. ศรุตา วัฒนพลอย

พญ. ศรุตา วัฒนพลอย

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
39024
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น.
 / วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 13.00 น.