นพ.นิรันดร์-ตัณฑชุณห์

นพ. นิรันดร์ ตัณฑชุณห์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
7394
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์, วันพุธ 
07.30 - 10.30 น.