เกี่ยวกับเรา

262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

                                                                           โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล 

                                                 เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางขนาด 60 เตียง เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2537

                   เดิมคือ โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ ปัจจุบันโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล บริหารงานโดยกลุ่มบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

                                     โรงพยาบาลในเครือเดียวกัน คือ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล และโรงพยาบาลเชียงใหม่  ฮอสพิทอล

โรงพยาบาลในเครือ