เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลในเครือ

cm-hospital

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด หรือบริษัท สยามราษฎร์ เชียงใหม่ จำกัด เดิม ปัจจุบันประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล” สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ขนาดกลาง ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมาตรฐานขนาด 50 เตียง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10201004354

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มุ่งเน้นการให้บริการด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านแพทย์ทางเลือก และด้านทันตกรรม จึงได้เปิดให้บริการแผนกทันตกรรมพิเศษ สำหรับให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร ให้บริการโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงการทันตแพทย์ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ อีกทั้งเรายังได้มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมที่พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ในทุกกลุ่ม ช่วยส่งเสริมและดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้งโรงพยาบาล

84/3 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ

เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์

053 225 222
rm-hospital
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยการระดมทุนและดำเนินการของกลุ่มแพทย์ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างสถานพยาบาลที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มอบสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งโรงพยาลบาลของเราได้รับอนุญาตให้บริการด้านเวชกรรมประเภทที่ 10201003259 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10201001160 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล” โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีมาตรฐาน เป็นเลิศด้านบริการ ผู้รับบริการให้ความไว้วางใจ

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล มีการบริการด้านศัลยกรรม ไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมตกแต่งทั้งเรือนร่างครบทุกสัดส่วนสรีระ ด้านศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เรามั่นใจว่าเราคือโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมทุกประเภท ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งเรายังมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ที่พร้อมให้บริการด้านศัลยกรรมแก่ประชาชนทุกรูปแบบได้ตามมาตรฐาน

ที่ตั้งโรงพยาบาล
398 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เวลาทำการ
เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์