โปรโมชั่นฝากครรภ์ “ฝากรักแรกขอบคุณ ให้เราดูแล”

แพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร

ราคา

โปรโมชั่นฝากครรภ์.png

ฝากครรภ์เบาใจ เหมาจ่ายราคาเดียว FromFirstLovetoFinestCare  ให้เราได้ดูแลรักแรกของคุณ

แพ็กเกจ ฝากครรภ์คุณภาพ ราคาเดียวไม่มีเพิ่มค่าใช้จ่าย 

 • ราคา 13,500.- บาท
 • ค่าแพทย์ฝากครรภ์ (10 ครั้ง)
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ (1 ครั้ง)
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (1 ครั้ง)
 • การตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ (1 ครั้ง)
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg (1 ครั้ง)
 • การตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) (1 ครั้ง)
 • การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) (1 ครั้ง)
 • การตรวจหมู่เลือด (ABO Group) (1 ครั้ง)
 • การตรวจชนิดของหมู่เลือด (Rh Group) (1 ครั้ง)
 • การตรวจหาธาลัศซีเมีย (Hb Typing) (1 ครั้ง)
 • การตรวจปัสสาวะเพื่อดูน้ำตาลและไข่ขาวในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ (Urine Protien&Sugar) (10 ครั้ง)            
 • อัลตร้าซาวด์ เพื่อดูทารกในครรภ์ (1 ครั้ง
 • การตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ (1 ครั้ง)
 • ตรวจสุขภาพฟัน (1 ครั้ง)

เงื่อนไข  

 • สามารถซื้อโปรโมชั่นได้ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2567 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้หญิง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ราคาเริ่มต้นเพียง 1,800.- บาท

โปรโมชั่นฝากครรภ์ “ฝากรักแรกขอบคุณ ให้เราดูแล”

แพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร

โปรโมชั่นฝากครรภ์ “ฝากรักแรกขอบคุณ ให้เราดูแล”

ฝากครรภ์เบาใจ เหมาจ่ายราคาเดียว ! FromFirstLovetoFinestCare ให้เราได้ดูแลรักแรกของคุณ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ