โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม.png

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย

  • ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์
  • ราคาพิเศษ 2,024.- บาท

สัญญาณเตือน ! มะเร็งเต้านม

  • คลำพบก้อนเนื้อบริเวณเต้านม หรือใต้รักแร้ 
  • ขนาดหรือรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนไป 
  • ผิวหนังที่เต้านมบุ๋มลงไปคล้ายลักยิ้ม
  • มีน้ำเหลือง หรือ ของเหลวไหลออกมาจากหัวนม 
  • อาการเจ็บผิดปกติที่เต้านม หรือ ผิวหนังของเต้านมอักเสบ 
  • ผื่นคันบริเวณเต้านมรักษาแล้วไม่หายขาด

โรงพยาพิษณุโลก ฮอสพิทอล อยากใ้ห้ผู้หญิงทุกคนห่างไกล มะเร็ง HealthyTogether จับมือไว้…แล้วสุขภาพดีไปด้วยกัน

หมายเหตุ

  • ราคาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ

แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอด ปี 2567 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว