โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้หญิง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้หญิง

      โปรแกรมตรวจสุขภาพ หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ

ราคาเริ่มต้นเพียง 1,800.- บาท 
ฟรี !
คูปองอาหารเช้า

p1.png

p2.png
p3.png
p4.png
p5.png
p6.png
p7.png

หมายเหตุ:

  • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพกรุณางดอาหารทุกชนิด (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจได้ในและเวลา ดังนี้วันจันทร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
  • สำหรับท่านที่ต้องบริการตรวจภาย หากต้องการที่จะเข้ารับการตรวจกับแพทย์หญิง สามารถเข้ามารับบริการในวันและเวลา ดังนี้ วันอังคาร-วันพุธ เวลา 08.00 -12.00 น.
  • ในกรณีบางท่านขอยกเว้นไม่ตรวจบางรายการในโปรแกรม โรงพยาบาลขอคิดค่าบริการของรายการนั้นเต็มจำนวนตามราคาเหมาจ่ายตามโปรแกรม
  • กรณีผู้เข้ารับการตรวจ พบความผิดปกติเร่งด่วน หากผู้เข้ารับการตรวจไม่สะดวกรักษาที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะออกใบส่งตัว (ใบ Refer) พร้อมสำเนาผลการตรวจทั้งหมดให้นำไปรักษาต่อตามสิทธิ์

.

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้หญิง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ราคาเริ่มต้นเพียง 1,800.- บาท