แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ราคา

แพ็กเกจคลอด ปี 2567 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

รับฟรี  บริการถ่ายรูปสำหรับทารกแรกเกิด
THAI.png

 • แพ็กเกจ คลอดธรรมชาติ (3 วัน 2 คืน) 

ราคา 28,900.- บาท
THAItwo.png

 • แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด (4 วัน 3 คืน) 

            ▶︎ แบบบล็อกหลัง ราคา 37,900.- บาท

            ▶︎ แบบดมยาสลบ ราคา 52,000.- บาท
THAIthree.png

หมายเหตุ 

▶︎ กรณีทารกต้องใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ตู้อบ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000.- บาท

▶︎ สิทธิประกันสังคม สามารถเบิกได้ 15,000.- บาท


แพ็กเกจคลอดสิทธิเบิกตรง
กรมบัญชีกลาง สำหรับสิทธิข้าราชการ กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

 • แพ็กเกจ คลอดธรรมชาติ  (3 วัน 2 คืน)

▶︎ ค่าใช้จ่ายที่ร่วมจ่าย จำนวน 22,200.- บาท

 • แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด  (4 วัน 3 คืน)

▶︎ ค่าใช้จ่ายที่ร่วมจ่าย จำนวน 28,800.- บาท
THAIfour.png

      จะต้องมีการนำสมุดฝากครรภ์เข้ามาติดต่อที่โรงพยาบาลฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิและนัดวันเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฯ ก่อนมารับบริการล่วงหน้าอย่างงน้อย 7 วัน ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

สิทธิพิเศษ สำหรับแพ็กเกจ

 • วัคซีนป้องกันวัณโรค วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  (เข็มแรก)
 • การคัดกรองภาวะไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดหมู่เลือด และภาวะตัวเหลือง
 • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารถแรกเกิด
 • โปรแกรม สอนอาบน้ำ กับ การดูแลทารกแรกเกิด
 • Set welcome baby สำหรับเด็กแรกเกิด (กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์, นมทารกแรกเกิด, ขวดนม, แพมเพิส, ชุดเสื้อผ้าทารกแรกเกิด, สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก, น้ำยาล้างขวดนม, แป้งเด็ก, แอลกอฮอล์ และไม้พันสำลี)
 • ผ้าอนามัยแบบหวง สำหรับคุณแม่
 • บริการถ่ายรูป ทารกแรกเกิด หลังจากคลอด กับมารดาโดย ส่งข้อมูลทางไลน์ รพ. 
 • Gift Voucher ส่วนลดกระตุ้นน้ำนม 200 บาท

เงื่อนไข

 • รวมค่าห้องพัก (STANDARD Room) และอาหารของมารดา (ห้อง Deluxe/VIP  2000 บาทต่อแพ็กเกจ)  
 • รวมค่าห้องพัก และดูแลทารกแรกเกิด
 • รวมค่าสูติ-นรีแพทย์ และค่าบริการพยาบาล
 • รวมกุมารแพทย์ และค่าบริการพยาบาล
 • รวมค่าห้องคลอด และอุปกรณ์ทางการแพทย์แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ

Summer sale สุขภาพดีรับลมร้อน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

Summer sale สุขภาพดีรับลมร้อน

หน้าร้อนนี้ อย่าลืมดูแลสุขภาพ HealthyTogether จับมือไว้…แล้วสุขภาพดีไปด้วยกัน โปรโมชั่น ตรวจสุขภาพ Summer Sale สุขภาพดีรับลมร้อน

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม