แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ราคา

แพ็กเกจคลอด ปี 2567 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

รับฟรี  บริการถ่ายรูปสำหรับทารกแรกเกิด
THAI.png

 • แพ็กเกจ คลอดธรรมชาติ (3 วัน 2 คืน) 

ราคา 28,900.- บาท
THAItwo.png

 • แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด (4 วัน 3 คืน) 

            ▶︎ แบบบล็อกหลัง ราคา 37,900.- บาท

            ▶︎ แบบดมยาสลบ ราคา 52,000.- บาท
THAIthree.png

หมายเหตุ 

▶︎ กรณีทารกต้องใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ตู้อบ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000.- บาท

▶︎ สิทธิประกันสังคม สามารถเบิกได้ 15,000.- บาท


แพ็กเกจคลอดสิทธิเบิกตรง
กรมบัญชีกลาง สำหรับสิทธิข้าราชการ กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

 • แพ็กเกจ คลอดธรรมชาติ  (3 วัน 2 คืน)

▶︎ ค่าใช้จ่ายที่ร่วมจ่าย จำนวน 22,200.- บาท

 • แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด  (4 วัน 3 คืน)

▶︎ ค่าใช้จ่ายที่ร่วมจ่าย จำนวน 28,800.- บาท
THAIfour.png

      จะต้องมีการนำสมุดฝากครรภ์เข้ามาติดต่อที่โรงพยาบาลฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิและนัดวันเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฯ ก่อนมารับบริการล่วงหน้าอย่างงน้อย 7 วัน ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

สิทธิพิเศษ สำหรับแพ็กเกจ

 • วัคซีนป้องกันวัณโรค วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  (เข็มแรก)
 • การคัดกรองภาวะไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดหมู่เลือด และภาวะตัวเหลือง
 • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารถแรกเกิด
 • โปรแกรม สอนอาบน้ำ กับ การดูแลทารกแรกเกิด
 • Set welcome baby สำหรับเด็กแรกเกิด (กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์, นมทารกแรกเกิด, ขวดนม, แพมเพิส, ชุดเสื้อผ้าทารกแรกเกิด, สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก, น้ำยาล้างขวดนม, แป้งเด็ก, แอลกอฮอล์ และไม้พันสำลี)
 • ผ้าอนามัยแบบหวง สำหรับคุณแม่
 • บริการถ่ายรูป ทารกแรกเกิด หลังจากคลอด กับมารดาโดย ส่งข้อมูลทางไลน์ รพ. 
 • Gift Voucher ส่วนลดกระตุ้นน้ำนม 200 บาท

เงื่อนไข

 • รวมค่าห้องพัก (STANDARD Room) และอาหารของมารดา (ห้อง Deluxe/VIP  2000 บาทต่อแพ็กเกจ)  
 • รวมค่าห้องพัก และดูแลทารกแรกเกิด
 • รวมค่าสูติ-นรีแพทย์ และค่าบริการพยาบาล
 • รวมกุมารแพทย์ และค่าบริการพยาบาล
 • รวมค่าห้องคลอด และอุปกรณ์ทางการแพทย์แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอด ปี 2567 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ