สาระน่ารู้....อายุเท่าไรควรตรวจมะเร็งปากมดลูก

บทความสุขภาพ

15 พ.ย. 2565
ครั้ง

สาระน่ารู้....อายุเท่าไรควรตรวจมะเร็งปากมดลูก

  • มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองได้หลายวิธี ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันโรคและรักษาตั้งแต่ระยะแรก แต่ปัญหาที่พบบ่อย คือผู้หญิงบางคนมีความอายที่จะเข้ารับการตรวจภายใน ทำให้เสียโอกาสในการตรวจพบรอยโรคระยะแรก
  • ในการเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้น ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ทุกช่วงอายุ ควรจะเดินทางไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือที่เรียกกันว่า การตรวจแป๊บสเมียร์ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี โดยอาจเริ่มต้นตรวจตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้นไป หรือ 3 ปีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ขึ้นอยู่ว่าช่วงเวลาใดถึงก่อน

7.15112022 สาระน่ารู้....อายุเท่าไรควรตรวจมะเร็งปากมดลูก.png
      ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจภายในเป็นประจำทุกปี เพราะเราจะได้มั่นใจว่าสุขภาพภายในของเราว่าปกติดี หรือหากเกิดสิ่งผิดปกติใด ๆ การตรวจภายในเป็นประจำก็จะทำให้เราสามารถพบเจอความผิดปกติตั้งแต่เนิ่น ๆ นำไปสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็ว 

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png