ตรวจสุขภาพ ควรเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่?

บทความสุขภาพ

20 พ.ย. 2565
ครั้ง
ตรวจสุขภาพ ควรเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่?

      ปัญหาเรื่อง สุขภาพ อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นการช่วยหาสาเหตุของโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งการตรวจสุขภาพแต่ละบุคคลมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่แตกต่างกัน และเราทุกคนก็ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงวัยชราเลยทีเดียว

      การตรวจสุขภาพประจำปีในทุกช่วงอายุ แพทย์จะเริ่มจากการสอบถามประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดของคนในครอบครัว ประวัติอาการต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการใช้ยา รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ร่วมกับ การตรวจเบื้องต้น

แต่ละช่วงอายุ ควรตรวจอะไรเพิ่มเติมบ้าง

เพศหญิง
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป หรือ 3 ปีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ควรเริ่มเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
  • อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ตรวจการทำงานของตับ ไต และถุงน้ำดี
  • อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจการทำงานของหัวใจ และความแข็งแรงของกระดูก
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป ควรตรวจความหนาแน่นของกระดูดสันหลังส่วนเอวและสะโพก และทดสอบการทำงานหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพาน เพื่อทราบความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เพศชาย
  • อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ตรวจการทำงานของตับ ไต และถุงน้ำดี
  • อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจการทำงานของหัวใจ และความแข็งแรงของกระดูก
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป ควรตรวจความหนาแน่นของกระดูดสันหลังส่วนเอวและสะโพก และทดสอบการทำงานหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพาน เพื่อทราบความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
9.20112022 ตรวจสุขภาพ ควรเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่_.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png