ข้อควรทราบ...ประกันสังคมตรวจสุขภาพอะไรได้บ้าง

ข่าวสารประกันสังคม

22 พ.ย. 2565
ครั้ง
ข้อควรทราบ...ประกันสังคมตรวจสุขภาพอะไรได้บ้าง

      การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะจะได้ตรวจเช็คและประเมินสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการดูแลร่างกาย สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้ สิทธิประกันสังคม ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะสามารถตรวจสุขภาพประจำปีฟรีตามเงื่อนไข ดังนี้

การตรวจร่างกายตามระบบ

ตรวจคัดกรองทางการได้ยิน Finger Rub Test

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตามความเสี่ยง

ตรวจตาโดยการดูแลของจักษุแพทย์

 • อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง (ในช่วงอายุดังกล่าว)
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

ตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
2 (2).png

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • อายุตั้งแต่ 18-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง (ในช่วงอายุดังกล่าว)
 • อายุตั้งแต่ 55-70 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจปัสสาวะ UA

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

การตรวจสารเคมีในเลือด

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG

 • อายุตั้งแต่ 35-54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจการทำงานของไต Cr

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

3 (2).png

การตรวจอื่นๆ

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAG

 • สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจได้ 1 ครั้ง (ในช่วงอายุดังกล่าว)

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

 • อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA

 • อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT

 • อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-Ray

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้ง (ตลอดระยะเวลาประกันตน)
4 (2).png

      ตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้สิทธิประกันสังคม ถือเป็นสิทธิและประโยชน์ดี ๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้หรือมองข้ามไป ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แล้วที่โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮ​อสพิทอล

ข้อแนะนำก่อนการตรวจสุขภาพ

 • รบกวนติดต่อตรวจสอบเช็คสิทธิกับโรงพยาบาลตามสิทธิก่อน
 • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 • กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

หมายเหตุ :

 • ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร 055-909888 ต่อ 1134
 • เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
1 (2).png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png