จริงหรือไม่? "มะเร็ง" ตรวจได้จากเลือด

บทความสุขภาพ

17 ธ.ค. 2565
ครั้ง

จริงหรือไม่? "มะเร็ง" ตรวจได้จากเลือด

      ปัจจุบันพบคนไทยป่วยเป็น มะเร็ง เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งก็เข้าขั้นรุนแรงยากที่จะรักษา เพราะฉะนั้นหากรู้ก่อนตั้งแต่เริ่มแรก ยังช่วยให้มีโอกาสในการรักษาและหายขาดได้ โปรแกรมการตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ จึงมีรายการตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง  ที่จะบอกว่าผู้ตรวจมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งหรือไม่

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับสารบ่งชี้มะเร็ง ?

  • ระดับสารบ่งชี้ Tumor Maker บางชนิดอาจพบว่ามีค่าสูงได้ในโรคบางชนิด แต่ไม่ใช่มะเร็ง
  • โรคมะเร็งบางชนิด เมื่อเจาะเลือดก็ไม่พบ โดยเฉพาะมะเร็งในระยะเริ่มต้น
  • มะเร็งหลายชนิด สามารถสร้างสารบ่งชี้มะเร็ง Tumor Marker ได้เหมือนกัน
  • อาจตรวจพบระดับ tumor marker ในปริมาณต่ำๆ  ได้ในคนปกติ แ
  • การตรวจพบระดับ tumor marker สูงกว่าปกติเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นมะเร็งอย่างแน่นอน  
  • ระดับสารบ่งชี้มะเร็ง tumor marker ที่ตรวจวัดด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน หรือ ใช้วิธีการเดียวกันแต่ใช้ชุดน้ำยาตรวจต่างกัน อาจให้ค่าที่มีความแตกต่างกันได้

      ประโยชน์ของสารบ่งชี้มะเร็งนอกจากเพื่อวินิจฉัยแล้ว ก็ยังนำไปใช้ในการติดตามผลและช่วยเลือกวิธีรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสม สารบ่งชี้มะเร็งหลายชนิดสามารถตรวจพบได้ในคนปกติ และขณะเดียวกันก็อาจตรวจไม่พบความผิดปกติในผู้ป่วยมะเร็งบางราย ดังนั้น เวลาตรวจหาค่าสารบ่งชี้มะเร็ง  คุณหมอจะสอบถามประวัติ เพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยร่วมด้วย

5.17122022 จริงหรือไม่_ _มะเร็ง_ ตรวจได้จากเลือด.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png