เที่ยวปลอดภัย ไปไหนก็เซฟ เจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ประกันตนมีสิทธิรักษาได้ทุกที่

ข่าวสารประกันสังคม

23 ก.พ. 2566
ครั้ง
เที่ยวปลอดภัย ไปไหนก็เซฟ เจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ประกันตนมีสิทธิรักษาได้ทุกที่

“เที่ยวปลอดภัย…ป่วยฉุกเฉินที่ไหนก็รักษาได้”

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนมีสิทธิรักษาได้ทุกที่

 • รักษาได้ทุกโรงพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมง 
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย 

รู้จักกับสิทธิ UCEF (Universal Coverage for Emergency Patients)

      UCEP เป็นการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย

กรณีใดเข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

 • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 • หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง
 • ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็นหรือมีอาการชัก
 • เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
 • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 • อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ขั้นตอนการใช้สิทธิ #UCEP

 • ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ทันที
 • ข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  ภายใน 72 ชั่วโมง
 • เมื่อพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายใน 72 ชั่วโมง ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ย้ายสิทธิประกันสังคมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2566

เลือกโรงพยาบาลประกันสังคม เลือกโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

หากย้ายสถานพยาบาลแล้ว กดรับสิทธิได้ที่

https://bit.ly/PHsso66

10.23022023 SSO support 03 เที่ยวปลอดภัย ไปไหนก็เซฟ เจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ประกันตนมีสิทธิรักษาได้ทุกที่.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png