ประกาศ! ทำลายแฟ้มเวชระเบียน

ข่าวสารโรงพยาบาล

16 ม.ค. 2566
ครั้ง
ประกาศ! ทำลายแฟ้มเวชระเบียน

ประกาศ ทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย

      เนื่องจากจะมีการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับบริการติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี หรือผู้ที่ไม่ได้มารับบริการตรวจรักษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 หากผู้รับบริการท่านใดต้องการเก็บสำเนาประวัติการรักษาของตนเองไว้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานสถิติและเวชระเบียน โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล โทร 055-909888 ต่อ 1206 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 

      หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอสงวนสิทธิในการทำลายเอกสารเวชทะเบียน ตามระเบียบขั้นตอนต่อไป 
ประกาศ! ทำลายแฟ้มเวชระเบียน.png

หมายเหตุ: แฟ้มเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลความลับส่วนบุคคล กรุณาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png