4 วัคซีน จำเป็นสำหรับเด็กเล็กในช่วง "ฤดูหนาว"

บทความสุขภาพ

04 พ.ย. 2566
ครั้ง
4 วัคซีน จำเป็นสำหรับเด็กในช่วง “ฤดูหนาว”

      เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว จะเป็นช่วงที่อากาศนั้นเย็นลงเล็กน้อย มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศ  ทำให้ร่างกายของเราต้องปรับอุณหภูมิเพื่อรับกับอากาศภายนอก และสภาพอากาศเช่นนี้ยังทำให้ร่างกายนั้นเกิดโรคได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่สภาพร่างกายยังปรับตัวได้ไม่ดีพอ วันนี้เรามี 4 วัคซีน จำเป็นสำหรับเด็กในช่วง “ฤดูหนาว”

  • วัคซีนโรคโควิด-19ฉีดเริ่มต้น 2-3 เข็ม จากนั้นฉีดกระตุ้นได้ทุก 6 เดือน ปัจจุบันแนะนำสำหรับเด็กอายุ 5-18 ปี
  • วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ : แนะนำให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน
  • วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (ไอพีดี) : โดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เชื้อนิวโมคอคคัสก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี 2 ชนิด คือ ชนิด 10 สายพันธุ์ และ 13 สายพันธุ์ โดยให้ 4 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือนและฉีดกระตุ้นที่อายุ 12-15 เดือน
  • วัคซีนโรต้า เป็นวัคซีนพื้นฐานชนิดหยอด เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า มักพบในเด็กอายุ 5 ขวบปีแรก แนะนำสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2-3 ครั้ง และควรหยอดให้แล้วเสร็จก่อนเด็กอายุ 8 เดือน

      การฉีดวัคซีนเสริมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อลดความเจ็บป่วยต่อการเกิดโรคต่างๆ เด็กจะได้มีสุขภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การรับวัคซีนเสริมในแต่ละชนิดนั้นควรฉีดเมื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยสามารถปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงความเสี่ยงของเด็กว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด หรือมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเน้นเฉพาะโรคใดเป็นพิเศษ

วัคซีนไทย.png

 

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png