นายแพทย์ณัฐพงศ์ จารีวิษฎ์-138

นพ. ณัฐพงศ์ จารีวิษฏ์

แผนกรังสีวิทยา

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1144
ว.แพทย์
30487
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขารังสีแพทย์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.