นพ. ณัฐพงศ์ จารีวิษฏ์

นพ. ณัฐพงศ์ จารีวิษฏ์

แผนกรังสีวิทยา

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
30487
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขารังสีแพทย์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.