พญ. กัญญ์ณณัฐ ลัภยานันท์

พญ. กัญญ์ณณัฐ ลัภยานันท์

แผนกห้องผ่าตัด

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
48672
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาวิสัญญีแพทย์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.