แพทย์หญิงกัญญ์ณณัฐ ลัภยานันท์-118

พญ. กัญญ์ณณัฐ ลัภยานันท์

แผนกห้องผ่าตัด

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1321, 1322
ว.แพทย์
48672
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาวิสัญญีแพทย์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.