แก้หมันหญิงโดยวิธีบล็อคหลัง

แพ็กเกจแก้หมัน

ราคา

แก้หมันหญิงโดยวิธีบล็อคหลัง
      อยากมีบุตรเพิ่มแต่ทำหมันไปแล้ว แก้ยังไงดี ?
วันนี้ทางโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอแนะนำแพ็กเกจแก้หมันหญิง โดยนายแพทย์ดิตถาวุธ ครุฑเมือง สูตินรีแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ “แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว”
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (19).png

แพ็กเกจแก้หมันหญิง โดยวิธีบล็อคหลัง
ราคาพิเศษ 60,000.- บาท

บริการในแพ็คเกจ

  • ห้องพิเศษเดี่ยว 3 วัน 2 คืน
  • ค่าบริการทางการแพทย์
  • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่ายา

หมายเหตุ :

  • กรณีต้องการยาสลบชำระเพิ่ม 5,000.- บาท
  • ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2565
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง

แพ็กเกจแก้หมัน

แก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ให้บริการการผ่าตัดแบบใช้แพ็กเกจเหมาจ่าย การผ่าตัดแก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง โดยวิธีการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง และวิธีการดมยาสลบ

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ทำไมต้องตรวจคัดกรองมะเร็ง... จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งที่พบบ่อยสุดในคนไทย โดยผู้ชายเป็นมะเร็งเฉลี่ย 169.3 คนต่อประชากร 1 แสนคน ติดอันดับที่ 15 ของเอเชีย

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

“ตรวจก่อน รู้ทัน รักษาได้” มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม ราคา 3,000.- บาท