แพ็กเกจแก้หมันหญิง

แพ็กเกจแก้หมัน

ราคา

อยากมีบุตรเพิ่มแต่ทำหมันไปแล้ว ?

🏥 วันนี้ทางโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
ขอแนะนำ แพ็กเกจแก้หมันหญิง
โดยนายแพทย์ดิตถาวุธ ครุฑเมือง สูตินรีแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

“แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว”

✅แพ็กเกจแก้หมันหญิง โดยวิธีบล็อคหลัง
ราคาพิเศษ 60,000.- บาท
บริการแพ็คเกจ
- ห้องพิเศษเดี่ยว 3 วัน 2 คืน
- ค่าบริการทางการแพทย์
- ค่าบริการโรงพยาบาลและค่ายา

หมายเหตุ:
-กรณีต้องการยาสลบชำระเพิ่ม 5,000.- บาท
-ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2565285456788_5212986338810700_3421568517359112867_n.jpg
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส

แพ็กเกจวัคซีน

วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส

อีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อที่สามารถพบเจอได้ตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่มักจะพบเจอได้มากในช่วงหน้าหนาว เนื่องจากไวรัสจะมีชีวิตอยู่ในอากาศเย็นได้ดีขึ้น ส่งผลให้ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้มากขึ้น จึงควรหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนจะดีที่สุด

วัคซีน

แพ็กเกจวัคซีน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปฟรี ปีละ 1 ครั้ง

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอเชิญชวนผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ?เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
คลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร

แพ็กเกจฝากครรภ์คลอดบุตร

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอแนะนำ แพ็กเกจฝากครรภ์คลอดบุตร

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ