Summer sale สุขภาพดีรับลมร้อน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

Summersaleสุขภาพดีรับลมร้อน.png

โปรโมชั่น ตรวจสุขภาพ Summer Sale สุขภาพดีรับลมร้อน
หน้าร้อนนี้ อย่าลืมดูแลสุขภาพ HealthyTogether จับมือไว้…แล้วสุขภาพดีไปด้วยกัน

  • ราคาพิเศษ 1,799.- บาท (จากราคาปกติ 2,490.- บาท)
  • รายการตรวจ 16 รายการ

แถมฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม
*สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจ 30 คนแรก

เวลาให้บริการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
หมายเหตุ
  • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 - 10 พฤษภาคม 2567 เมื่อซื้อโปรโมชั่นแล้วสามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31  พฤษภาคม 2567 
  • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • กรณีผู้เข้ารับการตรวจขอยกเว้นไม่ตรวจบางรายการในโปรแกรม  โรงพยาบาลขอคิดค่าบริการของรายการนั้นเต็มจำนวนตามราคาเหมาจ่ายตามโปรแกรม  
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอด ปี 2567 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ