สาดความสุข! ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพดีดี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ สุขภาพดีปีใหม่ไทย ปี 2566

”สาดความสุข…ด้วยโปรดีดี” 

สาดความสุขด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพดีดี.png

อัตราค่าบริการท่านละ 1,299.- บาท

รายการตรวจ 15 รายการ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical examination)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจอัตราการกรองของไต (eGFR)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2566

เงื่อนไขเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

 • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพกรุณางดอาหารทุกชนิด (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ในวันและเวลา
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • ในกรณีผู้เข้ารับการตรวจขอยกเว้นไม่ตรวจบางรายการในโปรแกรม โรงพยาบาลขอคิดค่าบริการของรายการนั้นเต็มจำนวนตามราคาเหมาจ่ายตามโปรแกรม
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งผู้หญิงทั้งหมด

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งผู้หญิงทั้งหมด

ป้องกัน…ลดความเสี่ยง….รักษาได้ไว

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา ก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียน

แพ็คเกจไข้หวัดใหญ่เด็ก

แพ็กเกจวัคซีน

แพ็คเกจไข้หวัดใหญ่เด็ก

“ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก... ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” โปรโมชั่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่เด็ก 4 สายพันธุ์