ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

“เตรียมความพร้อม…ก่อนเข้าเรียน”
1.01032023 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน.png

โปรแกรม ตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียน

  • สำหรับ นิสิต/นักศึกษา ก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียน
  • ราคาพิเศษ 500.- บาท

สามารถเข้ามารับบริการได้ทุกวัน

  • วันจันทร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ

  • ตั้งแต่วันนี้จนถึง - 31 ธันวาคม 2566
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งผู้หญิงทั้งหมด

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งผู้หญิงทั้งหมด

ป้องกัน…ลดความเสี่ยง….รักษาได้ไว

โปรแกรมตรวจประเมินการเจริญเติบโต และศักยภาพความสูงด้วยอายุกระดูก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจประเมินการเจริญเติบโต และศักยภาพความสูงด้วยอายุกระดูก

ลูกโตช้า…เรื่องเล็ก ๆ ที่ควรใส่ใจ

Health Check-up

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

เตรียมความพร้อม…ก่อนเข้าเรียน