ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

“เริ่มต้นสร้างครอบครัว…อย่างมั่นใจ” โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน / ก่อนมีบุตร
2.04022023 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร.png

สำหรับคุณผู้ชาย (รายการตรวจ 11 รายการ)

 • ราคา 2,500.- บาท 
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจหมู่เลือด (ABO Group for hematology)
 • ตรวจชนิดของหมู่เลือด (Rh Group for hematology)
 • ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย (OF,DCIP)
 • ตรวจหาธาลัสซีเมีย (Hb.typing)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 • ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV Antibody)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)

คุณผู้หญิง (รายการตรวจ 12 รายการ)

 • ราคา 3,000.- บาท 
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจหมู่เลือด (ABO Group for hematology)
 • ตรวจชนิดของหมู่เลือด (Rh Group for hematology)
 • ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย (OF,DCIP)
 • ตรวจหาธาลัสซีเมีย (Hb.typing)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 • ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV Antibody)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)

พิเศษ โปรแกรมตรวจแพ็คคู่ (ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

 • ราคาพิเศษ 4,900.- บา
 • ฟรี คูปองอาหารเช้า 
 • คูปองส่วนลดมูลค่า 200.- บาท

เงื่อนไข

 • ราคานี้รวมค่าบริการทางการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าเอกสารผลตรวจ และค่าแพทย์แล้ว
 • ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจใดๆ ทดแทนได้
 • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) 
 • สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
 • ตั้งเเต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรมตรวจประเมินการเจริญเติบโต และศักยภาพความสูงด้วยอายุกระดูก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจประเมินการเจริญเติบโต และศักยภาพความสูงด้วยอายุกระดูก

ลูกโตช้า…เรื่องเล็ก ๆ ที่ควรใส่ใจ

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอแนะนำ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 จำนวน 10 โปรแกรม

mother and child

แพ็กเกจอัลตร้าซาวด์

อัลตร้าซาวด์ Ultrasound 4 มิติ

ทำความรู้จักลูกน้อยให้ใกล้มากยิ่งขึ้น…ตั้งแต่ในครรภ์