แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ราคา

1.png

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

“ต้อนรับสมาชิกในครอบครัว แบบสบายกระเป๋า”

 • รับฟรี ! Gift for first Love ชุดของขวัญสำหรับการกแรกเกิด ทุกโปรแกรม
แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ (3 วัน 2 คืน) ราคา 25,900.- บาท

2.png

 

 แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด (4 วัน 3 คืน) 

 • แบบบล็อกหลัง ราคา 37,900.- บาท
 • แบบดมยาสลบ ราคา 38,900.- บาท

3.png

 

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

สิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการแพ็กเกจคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด

 • ราคานี้รวมค่าห้องพักมารดา (ห้องพิเศษเดี่ยว) ค่าห้องสำหรับทารก และค่าตรวจกุมารแพทย์
 • วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
 • โปรแกรมสอนอาบน้ำ การให้นมทารก และสอนการบริหารร่างกายหลังคลอดบุตรสำหรับมารดา

เงื่อนไข

 • ต้องชำระค่าบริการด้วยเงินสดและไม่มีกาวะแทรกช้อนใด ๆ จึงจะเข้าร่วมโครงการนี้ใด้
 • สำหรับสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 15,000.- บาท (ไม่รวม ค่าบริการนอกเหนือจากแพ็กเกจ)

แพ็กเกจคลอดสิทธิเบิกตรง กรมบัญชีกลาง สำหรับสิทธิข้าราชการ กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

 • แพ็กเกจ คลอดธรรมชาติ (3 วัน 2 คืน)
  ค่าใช้จ่ายที่ร่วมจ่าย จำนวน 22,200.- บาท
 • แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด (4 วัน 3 คืน)
  ค่าใช้จ่ายที่ร่วมจ่าย จำนวน 28,800.- บาท

4.png

 

หมายเหตุ :

 • แพ็กเกจนี้ต้องเป็นท้องที่สอง ท้องแรกจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • แพ็กเกจนี้ จะต้องมีการนำสมุดผากครรภ์เข้ามาติดต่อที่โรงพยาบาลฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิและนัดวันเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฯ ก่อนมารับบริการล่วงหน้าอย่างงน้อย 7 วัน ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางโรงพยาบาล
 • ไม่รวมส่วนเกินค่าห้อง อวัยวะเทียม และค่าแพทย์ที่ปรึกษาร่วมดูแล
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 สำหรับผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงอายุ

แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอด ปี 2567

แพ็กเกจคลอด ปี 2567 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว