วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ

แพ็กเกจวัคซีน

ราคา

รายละเอียด


ลำดับรายการราคา (บาท)
1ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอีกเสบเอ ชนิด 1 เข็ม1,900
2ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอีกเสบเอ ชนิด 2 เข็ม3,600
3ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอีกเสบบี ชนิด 1 เข็ม690
4ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอีกเสบบี ชนิด 3 เข็ม2,000

หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่ายา และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร : 055 909 888
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ระยะเวลาโปรโมชั่น :

  • ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี 35-45 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม

คลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร

แพ็กเกจฝากครรภ์คลอดบุตร

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอแนะนำ แพ็กเกจฝากครรภ์คลอดบุตร

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
คลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจกระตุ้นน้ำนม

โปรแกรมกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด

โปรแกรมกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด