วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ

แพ็กเกจวัคซีน

ราคา

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ

      ไวรัสตับอักเสบ เอ อันตรายใกล้ตัว…กว่าที่คิด
18062022 วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ.png

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ

  • ผู้ใหญ่ (ชนิด 1 เข็ม)
    ราคา 1,800.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (ชนิด 2 เข็ม)
    ราคา 3,400.- บาท

หมายเหตุ :

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี 45-55 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม

แก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง

แพ็กเกจแก้หมัน

แก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ให้บริการการผ่าตัดแบบใช้แพ็กเกจเหมาจ่าย การผ่าตัดแก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง โดยวิธีการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง และวิธีการดมยาสลบ

ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี ต่ำกว่า 35 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม