ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

รายละเอียด
283005151_5179451528830848_5606871028574501379_n.jpg
ยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถมาตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนได้ทุกวัน ที่โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30-12.00 น.
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ

แพ็กเกจวัคซีน

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ

ไวรัสตับอักเสบ เอ อันตรายใกล้ตัว…กว่าที่คิด แพ็กเกจวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ผู้ใหญ่ (ชนิด 1 เข็ม) ราคา 1,800.- บาท ผู้ใหญ่ (ชนิด 2 เข็ม) ราคา 3,400.- บาท

ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี ต่ำกว่า 35 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม

ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี สูงกว่า 55 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม