ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา ก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

รายละเอียด
283005151_5179451528830848_5606871028574501379_n.jpg
ยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถมาตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนได้ทุกวัน ที่โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30-12.00 น.
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา ก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียน

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา ก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียน

shutterstock_1818537110

แพ็กเกจแก้หมัน

แพ็กเกจแก้หมันหญิง

✅แพ็กเกจแก้หมันหญิง โดยวิธีบล็อคหลัง ราคาพิเศษ 60,000.- บาท บริการแพ็คเกจ - ห้องพิเศษเดี่ยว 3 วัน 2 คืน - ค่าบริการทางการแพทย์ - ค่าบริการโรงพยาบาลและค่ายา

แก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง

แพ็กเกจแก้หมัน

แก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ให้บริการการผ่าตัดแบบใช้แพ็กเกจเหมาจ่าย การผ่าตัดแก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง โดยวิธีการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง และวิธีการดมยาสลบ