ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจแพ็กเกจ
รายละเอียด277350487_5027160044059998_7723643904884865590_n.jpeg
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร ปี 2565

ลำดับรายการชายหญิง
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินารีแพทย์//
2ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)//
3ตรวจหมู่เลือด (ABO Group for hematology)//
4ตรวจชนิดของหมู่เลือด (Rh Group for Haematology)//
5ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย (OF,DCIP)//
6ตรวจหาธาลัสซีเมีย (Hb.typing)//
7ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)//
8ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)//
9ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)//
10ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV Antibody)//
11ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)//
12คูปองอาหารเช้า//
13เอกสารรายงานผล-ค่าจัดส่ง//
14 ค่าบริการพยาบาลไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
15ค่าบริการโรงพยาบาลไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
 อัตราค่าบริการ (บาท)2,5003,000

หมายเหตุ :

  • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ กรุณางดน้ำงดอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ราคาแพ็กเกจนี้เป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจใด ๆ ทดแทนได้ และชำระเงินสด เท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น :

  • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

“ตรวจก่อน รู้ทัน รักษาได้” มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม ราคา 3,000.- บาท

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ทำไมต้องตรวจคัดกรองมะเร็ง... จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งที่พบบ่อยสุดในคนไทย โดยผู้ชายเป็นมะเร็งเฉลี่ย 169.3 คนต่อประชากร 1 แสนคน ติดอันดับที่ 15 ของเอเชีย

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา ก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียน