ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจแพ็กเกจ
รายละเอียด277350487_5027160044059998_7723643904884865590_n.jpeg
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร ปี 2565

ลำดับรายการชายหญิง
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินารีแพทย์//
2ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)//
3ตรวจหมู่เลือด (ABO Group for hematology)//
4ตรวจชนิดของหมู่เลือด (Rh Group for Haematology)//
5ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย (OF,DCIP)//
6ตรวจหาธาลัสซีเมีย (Hb.typing)//
7ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)//
8ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)//
9ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)//
10ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV Antibody)//
11ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)//
12คูปองอาหารเช้า//
13เอกสารรายงานผล-ค่าจัดส่ง//
14 ค่าบริการพยาบาลไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
15ค่าบริการโรงพยาบาลไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
 อัตราค่าบริการ (บาท)2,5003,000

หมายเหตุ :

  • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ กรุณางดน้ำงดอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ราคาแพ็กเกจนี้เป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจใด ๆ ทดแทนได้ และชำระเงินสด เท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น :

  • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ผ่าตัดไส้เลื่อน

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ผ่าตัดไส้เลื่อน

ข่าวดี สำหรับสิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรง กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ข่าวดี สำหรับสิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรง กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี ต่ำกว่า 35 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม